KOPPIES OMGEWING

40 hektaar

2 jaar onbeweid met baie water

Kontak my gerus vir meer besonderhede